معاون طرح و برنامه

خانم سیما خسروشاهیان
معاون طرح و برنامه
شماره تلفن مستقیم : 041-35419977
شماره تلفن داخلی: 041-5297312
آدرس الکترونیکی: srakhosro@yahoo.com
                      

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419977-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.